Identifikace materiálu
Čj. OVA 532/18 PID ALBSAZBGUCRL
Čj. předkladatele 18900/18 Datum autorizace 1.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Marka Bendy, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 (sněmovní tisk č. 189)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova administrativa
Oblast práva Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury; Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušení obsoletních právních předpisů z období počátku tzv. první republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.6.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.6.2018 Číslo Sněmovního tisku 189 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 428 ze dne 26.6.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(180 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(133 kB)
(57 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.6.2018 – 13.6.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MF , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB24AT3X7.doc 24 kB 26.6.2018
Stanovisko st_ALBSB24AT3X7.doc 57 kB 26.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk