Identifikace materiálu
Čj. OVA 480/18 PID ALBSAZ89N57Y
Čj. předkladatele 18000/18 Datum autorizace 29.5.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Leo Luzara, Hany Aulické Jírovcové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 180)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova reklama; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zákaz reklamy propagujících bankovní a nebankovní úvěry (peněžité zápůjčky) jako výhodný a snadný způsob získání finančních prostředků, šířené prostřednictvím televizního a rozhlasového vysílání nebo prostřednictvím služeb informační společnosti, v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách, s výjimkou publikací a tiskovin, které jsou k dispozici v obchodních prostorách bank a nebankovních subjektů informujících o nabízených produktech. Dále je cílem návrhu zákaz jakékoli akce a činnosti, jejímž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace peněžitých zápůjček.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.6.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 22.6.2018 Číslo Sněmovního tisku 180 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 411 ze dne 22.6.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(181 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(135 kB)
(51 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.5.2018 – 6.6.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MF , MK , MPO , MSP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAZYFXYNS.doc 25 kB 22.6.2018
Stanovisko st_KORNAZYFXYNS.doc 51 kB 22.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk