Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSAYYBM7U6
Čj. předkladatele MPO 31144/18/41100/01000 Datum autorizace 22.5.2018
Popis
Název materiálu Návrh novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Odstranění výkladové nejasnosti, která vznikla při aplikaci dotčených ustanovení vyhlášky v souvislosti s uplatněním lhůt pro předávání údajů o výrobě elektřiny a tepla operátorovi trhu.
Popis Změna vyhlášky je důležitá pro dotčené účastníky trhu, tj. pro výrobce elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů, pro operátora trhu a pro činnosti Energetického regulačního úřadu.
Poznámky Předseda LRV byl požádán o zkrácení připomínkového řízení a současně o výjimku z povinnosti zpracovávat hodnocení dopadů regulace (RIA). Oběma výjimkám bylo vyhověno dopisem č. j. 15704/2018-OVL z 15. května 2018.
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.6.2018 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.5.2018 – 28.5.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , ERÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB24BUGR1.docx 20 kB 26.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNB24BUGR1.pdf 306 kB 26.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk