Identifikace materiálu
Čj. OVA 1168/18 PID ALBSAYUBH2LV
Čj. předkladatele MSMT-6546/2018-2 Datum autorizace 22.5.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství; školy a školská zařízení
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na Programové prohlášení vlády (usnesení vlády České republiky ze dne 8. ledna 2018 č. 26), pokud jde o záměr posílit postavení ředitele školy jako manažera a o zvýšení zapojení odborníků z praxe do výuky ve středním odborném vzdělávání. Programový cíl posílit postavení ředitele se tímto návrhem naplňuje v mezích předmětu úpravy zákona o pedagogických pracovnících – v oblasti úpravy kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků a v oblasti zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.6.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 27.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 503 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 364 ze dne 27.5.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.5.2018 – 19.6.2018 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ČMKOS , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCMHDJQC.docx 22 kB 4.6.2019
Materiál ma_KORNBCMHDJQC.docx 59 kB 4.6.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBCMHDJQC.docx 18 kB 4.6.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBCMHDJQC.docx 46 kB 4.6.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBCMHDJQC.docx 26 kB 4.6.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCMHDJQC.docx 38 kB 4.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk