Identifikace materiálu
Čj. OVA 395/18 PID ALBSAY8H3UJQ
Čj. předkladatele 15600/18 Datum autorizace 27.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Heleny Válkové, Karla Raise, Ilony Mauritzové, Lukáše Bartoně, Františka Váchy, Vlastimila Válka, Kateřiny Valachové, Iva Pojezného, Jiřího Valenty, Pavla Bělobrádka, Marka Výborného a Terezy Hyťhové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 156)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je prodloužit hromadně legislativní cestou platnost akreditace studijních programů, akreditovaných prostřednictvím přechodných ustanovení zákona č. 137/2016 Sb., do 31. prosince 2024, a to především za účelem umožnit dostudování v těchto programech stávajícím studentům.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.5.2018 Číslo Sněmovního tisku 156 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.4.2018 – 10.5.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MO , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAZ28V2X7.doc 25 kB 23.5.2018
Stanovisko st_ALBSAZ28V2X7.doc 34 kB 23.5.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk