Identifikace materiálu
Čj. OVA 395/18 PID ALBSAY8H3UJQ
Čj. předkladatele 15600/18 Datum autorizace 27.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Heleny Válkové, Karla Raise, Ilony Mauritzové, Lukáše Bartoně, Františka Váchy, Vlastimila Válka, Kateřiny Valachové, Iva Pojezného, Jiřího Valenty, Pavla Bělobrádka, Marka Výborného a Terezy Hyťhové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 156)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je prodloužit hromadně legislativní cestou platnost akreditace studijních programů, akreditovaných prostřednictvím přechodných ustanovení zákona č. 137/2016 Sb., do 31. prosince 2024, a to především za účelem umožnit dostudování v těchto programech stávajícím studentům.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.5.2018 Číslo Sněmovního tisku 156 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 317 ze dne 23.5.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(116 kB)
(35 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.4.2018 – 10.5.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MO , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAZ28V2X7.doc 25 kB 23.5.2018
Stanovisko st_ALBSAZ28V2X7.doc 34 kB 23.5.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk