Identifikace materiálu
Čj. OVA 397/18 PID ALBSAY8H3RQ4
Čj. předkladatele 15800/18 Datum autorizace 27.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jany Vildumetzové, Tomia Okamury, Jana Chvojky, Lea Luzara, Jana Čižinského, Markéty Pekarové Adamové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 158)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova administrativa; odměny a náhrady
Oblast práva Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavedení pravidla, podle kterého veřejnému funkcionáři náleží pouze jedna odměna za jednu funkci na plný úvazek, za další tzv. uvolněné funkce členů zastupitelstva bude odměna snížena na 40% a omezuje se odměna v případě křížového souběhu funkce celostátních a komunálních politiků v komunálních, resp. státních firmách. Současně zákon doplňuje mezi veřejné funkcionáře prezidenta republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.5.2018 Číslo Sněmovního tisku 158 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 319 ze dne 23.5.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(180 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(127 kB)
(51 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.4.2018 – 10.5.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa Hrad , KOM , MF , MPSV , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAZ28Z2EY.doc 24 kB 23.5.2018
Stanovisko st_ALBSAZ28Z2EY.doc 50 kB 23.5.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk