Identifikace materiálu
Čj. OVA 378/18 PID ALBSAY69JQ86
Čj. předkladatele 15300/18 Datum autorizace 25.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 153)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova občanské právo; ochrana spotřebitele; smluvní vztahy; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele; Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání; Občanské právo/Závazky a smlouvy; Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je úprava možnosti a podmínek odstoupení od směnárenského obchodu spotřebitelem, rozšíření povinností osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost a navazující úprava možnosti postihu této osoby v řízení o přestupku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.5.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 16.5.2018 Číslo Sněmovního tisku 153 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 289 ze dne 16.5.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(130 kB)
(38 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.4.2018 – 4.5.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MF , MPO , MSP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAYTBR46J.doc 25 kB 16.5.2018
Stanovisko st_KORNAYTBR46J.doc 38 kB 16.5.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk