Identifikace materiálu
Čj. OVA 387/18 PID ALBSAXBCR8EQ
Čj. předkladatele MSMT-8135/2018-2 Datum autorizace 29.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova děti a mládež; fyzická osoba; sport; školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Návrh nařízení se předkládá na základě plánu legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Návrh novely nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, umožní lépe oceňovat studenty, vědce, děti a mládež, sportovce a učitele působící v oblasti vzdělávání a sportu za jejich mimořádné činy a úspěchy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.5.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.5.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 315 ze dne 23.5.2018
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.3.2018 – 23.4.2018 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAZ4A7UVO.docx 26 kB 25.5.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZ4A7UVO.docx 34 kB 25.5.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk