Identifikace materiálu
Čj. OVA 865/18 PID ALBSAX2LB5VD
Čj. předkladatele MPO 16443/18/41300/01000 Datum autorizace 21.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Ministr průmyslu a obchodu předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií z důvodu zrušení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie implementované v zákoně a z důvodu nápravy nepřesné transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky nebyl vložen bod VI.
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.2.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 4.2.2019 Číslo Sněmovního tisku 413 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 87 ze dne 4.2.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.3.2018 – 20.4.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP_ZV , RVV , Senát_ZV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB9CJD8H7.doc 22 kB 15.2.2019
Materiál ma_KORNB9CJD8H7.doc 454 kB 15.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB9CJD8H7.doc 327 kB 15.2.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNB9CJD8H7.doc 370 kB 15.2.2019
Průvodní dopis pd_KORNB9CJD8H7.docx 30 kB 15.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk