Identifikace materiálu
Čj. OVA 264/18 PID ALBSAX2EMJ46
Čj. předkladatele 12600/18 Datum autorizace 20.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Ondřeje Veselého, Petra Dolínka, Jiřího Běhounka, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném) (sněmovní tisk č. 126)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova děti a mládež; rodina; sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je snaha řešit situaci těch rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.4.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 11.4.2018 Číslo Sněmovního tisku 126 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 219 ze dne 11.4.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(126 kB)
(50 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.3.2018 – 29.3.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MSP , MŠMT , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAXQAGPDH.doc 24 kB 11.4.2018
Stanovisko st_KORNAXQAGPDH.doc 50 kB 11.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk