Identifikace materiálu
Čj. OVA 267/18 PID ALBSAWVHFJD3
Čj. předkladatele 12300/18 Datum autorizace 15.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 123)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova urbanismus a výstavba
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Územní plánování a stavební řízení
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je změna okruhu řízení a postupů podle stavebního zákona či jiného právního předpisu, ve kterých by bylo jako podklad dokládáno závazné stanovisko orgánu územního plánování. Dále je navrhováno zrušení povinnosti orgánu územního plánování nahradit z moci úřední závazné stanovisko, které se dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.4.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 11.4.2018 Číslo Sněmovního tisku 123 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 218 ze dne 11.4.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(128 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.3.2018 – 27.3.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MMR , MPO , MV , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAXQAET07.doc 24 kB 11.4.2018
Stanovisko st_KORNAXQAET07.doc 43 kB 11.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk