Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSAWVBAG8N
Čj. předkladatele 14632/2018-MZE-12152 Datum autorizace 15.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova lesnictví
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Cílem změny uvedené vyhlášky je s ohledem na kalamitu v lesích na části území České republiky, způsobenou přemnožením hmyzích škůdců (podkorního hmyzu) a opakovanými extrémními klimatickými jevy (vichřice) v roce 2017
Popis Zkušenosti z lesnické praxe, získané aktuálně v souvislosti s trvající kalamitou svědčí o tom, že některá ustanovení vyhlášky jsou již překonána a je třeba je nahradit ustanoveními odpovídajícími poznatkům lesnického výzkumu a potřebám lesnické praxe
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.4.2018 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.3.2018 – 22.3.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SMSCR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAXQC5CC1.doc 32 kB 16.4.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSAXQC5CC1.docx 26 kB 16.4.2018
Důvodová zpráva zd_ALBSAXQC5CC1.docx 43 kB 16.4.2018
Materiál ma_ALBSAXQC5CC1.doc 106 kB 16.4.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAXQC5CC1.doc 128 kB 16.4.2018
Vypořádání připomínek vp_ALBSAXQC5CC1.docx 46 kB 16.4.2018
Průvodní dopis pd_ALBSAXQC5CC1.docx 39 kB 16.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk