Identifikace materiálu
Čj. OVA 237/18 PID ALBSAWSESPAX
Čj. předkladatele 11700/18 Datum autorizace 13.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Stanislava Grospiče, Alexandera Černého a dalších na vydání ústavního zákona o referendu (sněmovní tisk č. 117)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova referendum; Ústava České republiky a ústavní zákony
Oblast práva Ústavní právo/Základní práva; Ústavní právo/Volby a referenda
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu ústavního zákona je zavést institut celostátního referenda do právního řádu České republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.4.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 4.4.2018 Číslo Sněmovního tisku 117 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 212 ze dne 4.4.2018
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(180 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.3.2018 – 23.3.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MO , MSP , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAXHBESUS.doc 24 kB 4.4.2018
Stanovisko st_ALBSAXHBESUS.doc 54 kB 4.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk