Identifikace materiálu
Čj. OVA 1021/18 PID ALBSAWFBGPLJ
Čj. předkladatele 13/2017-510-LD/13 Datum autorizace 2.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava silniční a dálniční; pozemní komunikace; státní fondy
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Důvodem předložení návrhu je potřeba výrazně zjednodušit proces úhrady časového poplatku za užívání zpoplatněných pozemních komunikací a zefektivnit možnosti kontroly této úhrady.
Popis Cílem předkládaného návrhu je změna způsobu úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací, jakož i změna způsobu prokazování a kontroly této úhrady. Předložený návrh obsahuje novou úpravu úhrady časového poplatku ve vazbě na státní poznávací značku vozidla. Kontrola úhrady časového poplatku bude prováděna zejména prostřednictvím videodetekce, při níž bude s využitím kamerového systému, který bude rozpoznávat státní poznávací značky vozidel, ověřováno, zda má vozidlo uhrazený časový poplatek.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.2.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 4.2.2019 Číslo Sněmovního tisku 409 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 88 ze dne 4.2.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.3.2018 – 3.4.2018 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , BIS , ČMKOS , GIBS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , ÚPDI , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB9AG7TL3.docx 12 kB 12.2.2019
Materiál ma_ALBSB9AG7TL3.docx 63 kB 12.2.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSB9AG7TL3.docx 356 kB 12.2.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSB9AG7TL3.docx 22 kB 12.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB9AG7TL3.docx 54 kB 12.2.2019
Průvodní dopis pd_ALBSB9AG7TL3.doc 49 kB 12.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk