Identifikace materiálu
Čj. OVA 244/18 PID ALBSAWCAVXR4
Čj. předkladatele MPO 5088/18/31600/01000 Datum autorizace 27.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se zrušují některá nařízení vlády
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova bezpečnost a ochrana zdraví při práci; ochrana spotřebitele; technické požadavky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Důvodem předložení návrhu je dokončit adaptaci na dvě přímo použitelná nařízení Evropské unie zrušením transpozičních předpisů ke směrnicím, jež jsou nařízeními rušeny.
Popis Navrhované nařízení vlády představuje dokončení adaptace provedením zrušovacích a přechodných ustanovení nařízení EU. V návaznosti na zrušení směrnic Rady 89/686/EHS a 2009/142/ES článkem 46 nařízení 2016/425 a článkem 45 nařízení 2016/426 se zrušují nařízení vlády vydaná k transpozici těchto směrnic.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.4.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 11.4.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 217 ze dne 11.4.2018
Znění PDF
DOC
(124 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.2.2018 – 20.3.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAXRF7XYQ.doc 38 kB 13.4.2018
Průvodní dopis pd_KORNAXRF7XYQ.docx 489 kB 13.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk