Identifikace materiálu
Čj. OVA 352/18 PID ALBSAW9B84DM
Čj. předkladatele 465/2016-LO-SP/20 Datum autorizace 23.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova cenné papíry; družstva; obchodní právo; obchodní společnosti
Oblast práva Občanské právo/Právnické osoby; Obchodní právo/Obchodní korporace; Obchodní právo/Cenné papíry
Důvod předložení Ministerstvo spravedlnosti vyhotovilo v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2018 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé další zákony. Návrh byl připraven na základě hodnocení dosavadního fungování nové civilní legislativy.
Popis Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh zákona, jehož cílem je odstranit některé nedostatky, které v praxi doposud vyvstaly při uplatňování zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé další zákony.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.6.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 6.6.2018 Číslo Sněmovního tisku 207 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 357 ze dne 6.6.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.2.2018 – 9.3.2018 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , DAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-NK , KVOP , KZPS , MF , MK , MMR , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZE , NSOUD , SPČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAZMA3CH6.docx 22 kB 11.6.2018
Materiál ma_KORNAZMA3CH6.doc 1936 kB 11.6.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAZQBC79H.doc 17005 kB 14.6.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAZMA3CH6.doc 30 kB 11.6.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAZMA3CH6.docx 318 kB 11.6.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAZMA3CH6.docx 64 kB 11.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZMA3CH6.doc 44 kB 11.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk