Identifikace materiálu
Čj. OVA 458/18 PID ALBSAW8KAP7Q
Čj. předkladatele SBS 16265/2017 Datum autorizace 22.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Český báňský úřad
Klíčová slova hornická činnost; přestupky
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Usnesení vlády č. 333 ze dne 3. května 2017 a usnesení vlády č. 441 ze dne 14. června 2017
Popis Předložený návrh novely horního zákona doplňuje a zpřesňuje úpravu horního práva v oblasti sanací, vytváření a správy rezerv, úhrady z vydobytých nerostů a propojuje evidenci dobývacích prostorů s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.6.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.6.2019 Číslo Sněmovního tisku 531 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 419 ze dne 17.6.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.2.2018 – 22.3.2018 Adresa připomínek eklep@cbusbs.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SMOČR , SPČR , SÚJB , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBDCD4BCR.doc 22 kB 21.6.2019
Materiál ma_ALBSBDCD4BCR.doc 214 kB 21.6.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBDCD4BCR.doc 225 kB 21.6.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBDCD4BCR.doc 54 kB 21.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk