Identifikace materiálu
Čj. OVA 179/18 PID ALBSAW5GHMN7
Čj. předkladatele 8400/18 Datum autorizace 19.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (sněmovní tisk č. 84)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova přestupky
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušit skutkovou podstatu přestupku znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.3.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.3.2018 Číslo Sněmovního tisku 84 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 156 ze dne 14.3.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(176 kB)
(66 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.2.2018 – 27.2.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAWUETRKD.doc 24 kB 14.3.2018
Stanovisko st_KORNAWUETRKD.doc 64 kB 14.3.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk