Identifikace materiálu
Čj. OVA 180/18 PID ALBSAW5GA29F
Čj. předkladatele 8500/18 Datum autorizace 19.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 85)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Nemocenské pojištění
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je sjednotit procentuální úpravu všech redukčních hranic pro výpočet vyměřovacího základu pro účely výpočtu dávek peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.3.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.3.2018 Číslo Sněmovního tisku 85 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 157 ze dne 14.3.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(128 kB)
(38 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.2.2018 – 27.2.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAWUHAM82.doc 24 kB 14.3.2018
Stanovisko st_KORNAWUHAM82.doc 38 kB 14.3.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk