Identifikace materiálu
Čj. OVA 257/18 PID ALBSAVSJ3HLY
Čj. předkladatele MPSV-2018/16684-522/3 Datum autorizace 9.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova mzdy a platy; odměny a náhrady
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Předkládá se na základě požadavku předsedy vlády
Popis Navrhuje se zmírnit značný nárůst výše platových základen představitelů státní moci, a to zafixováním výše násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře na současné výši. Zároveň se navrhuje terminologické zpřesnění v návaznosti na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1440/2014 ze dne 29. 12. 2014.
Poznámky Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády rozhodl (pod č. j. 3821/2018 OHR) dne 5. února 2018, že k návrhu nebude provedeno hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad.
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.5.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 18.4.2018 Číslo Sněmovního tisku 167 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 237 ze dne 18.4.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.2.2018 – 9.3.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ČSÚ , ČTÚ , ERÚ , Hrad , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , PSP , RRTV , RVV , Senát , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , USTR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAXYHUTKL.docx 16 kB 26.4.2018
Materiál ma_ALBSAXYHUTKL.docx 25 kB 26.4.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAXYHUTKL.docx 15 kB 26.4.2018
Průvodní dopis pd_ALBSAXYHUTKL.doc 372 kB 26.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk