Identifikace materiálu
Čj. OVA 257/18 PID ALBSAVSJ3HLY
Čj. předkladatele MPSV-2018/16684-522/3 Datum autorizace 9.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova mzdy a platy; odměny a náhrady
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Předkládá se na základě požadavku předsedy vlády
Popis Navrhuje se zmírnit značný nárůst výše platových základen představitelů státní moci, a to zafixováním výše násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře na současné výši. Zároveň se navrhuje terminologické zpřesnění v návaznosti na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1440/2014 ze dne 29. 12. 2014.
Poznámky Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády rozhodl (pod č. j. 3821/2018 OHR) dne 5. února 2018, že k návrhu nebude provedeno hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad.
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.4.2018 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 18.4.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 237 ze dne 18.4.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.2.2018 – 9.3.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ČSÚ , ČTÚ , ERÚ , Hrad , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , PSP , RRTV , RVV , Senát , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , USTR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAX9G3JD1.docx 74 kB 29.3.2018
Návrh usnesení us_ALBSAX9G3JD1.docx 28 kB 29.3.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSAX9G3JD1.docx 20 kB 29.3.2018
Důvodová zpráva zd_ALBSAX9G3JD1.docx 37 kB 29.3.2018
Materiál ma_ALBSAX9G3JD1.docx 15 kB 29.3.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAX9G3JD1.docx 15 kB 29.3.2018
Vypořádání připomínek vp_ALBSAX9G3JD1.docx 47 kB 29.3.2018
Průvodní dopis pd_ALBSAX9G3JD1.pdf 316 kB 29.3.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk