Identifikace materiálu
Čj. OVA 126/18 PID ALBSAVDFVPMV
Čj. předkladatele 6500/18 Datum autorizace 26.1.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Zdeňka Ondráčka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 65)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova mandát; parlament; Ústava České republiky a ústavní zákony
Oblast práva Ústavní právo/Politické strany; Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavést vázaný mandát poslanců a senátorů Parlamentu ČR a rozšířit možnosti zániku mandátu poslance nebo senátora Parlamentu ČR.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.2.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 21.2.2018 Číslo Sněmovního tisku 65 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 116 ze dne 21.2.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(181 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(129 kB)
(60 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.1.2018 – 7.2.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAW7JF40L.doc 24 kB 21.2.2018
Stanovisko st_KORNAW7JF40L.doc 60 kB 21.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk