Identifikace materiálu
Čj. OVA 105/18 PID ALBSAV5L3HFD
Čj. předkladatele 5400/18 Datum autorizace 18.1.2018
Popis
Název materiálu Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 54)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova správní řád; státní správa a samospráva
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu je omezit ve správních řízeních, na jejichž výsledku má zájem stát nebo územní samosprávný celek, počet námitek podjatosti odůvodňovaných tím, že úřední osoba podílející se na daném správním řízení je ve služebním, pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu ke státu nebo danému územnímu samosprávnému celku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.2.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.2.2018 Číslo Sněmovního tisku 54 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 99 ze dne 14.2.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(124 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.1.2018 – 29.1.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MMR , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAVYDFDEB.doc 24 kB 14.2.2018
Stanovisko st_KORNAVYDFDEB.doc 46 kB 14.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk