Identifikace materiálu
Čj. OVA 1327/17 PID ALBSAU8D7MPB
Čj. předkladatele 400/2014-LO-SP/156 Datum autorizace 22.12.2017
Popis
Název materiálu Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Advokacie; znalci; tlumočníci; notáři; Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, je předkládán vládě opětovně v návaznosti na nedokončené projednávání v Poslanecké sněmovně v předchozím volebním období.
Popis Cílem návrhu zákona je především v návaznosti na zákon o znalcích a zákon o tlumočnících upravit i další související předpisy tak, aby nemohlo docházet k výkladovým nejasnostem a byla zachována vysoká míra právní jistoty.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.3.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 74 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 41 ze dne 17.1.2018
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(184 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAWUBDHFJ.doc 24 kB 14.3.2018
Materiál ma_ALBSAWNEW5M2.doc 192 kB 8.3.2018
Rozdílová tabulka rt_ALBSAWNEW5M2.doc 44 kB 8.3.2018
Průvodní dopis pd_KORNAVBBGTJU.doc 44 kB 24.1.2018
Další příloha materiálu mp_ALBSAWNEW5M2.doc 161 kB 8.3.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk