Identifikace materiálu
Čj. OVA 1328/17 PID ALBSAU8C744E
Čj. předkladatele 910/2015-LO-SP Datum autorizace 22.12.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Advokacie; znalci; tlumočníci; notáři
Důvod předložení Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích je předkládán vládě opětovně v návaznosti na nedokončené projednávání v Poslanecké sněmovně v předchozím volebním období.
Popis Cílem předkládaného návrhu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích je především stabilizace a zkvalitnění výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.1.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 73 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 40 ze dne 17.1.2018
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(183 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAVAJ2D9G.doc 23 kB 24.1.2018
Materiál ma_KORNAVAJ2D9G.docx 224 kB 24.1.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAVAJ2D9G.doc 576 kB 24.1.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAVAJ2D9G.docx 45 kB 24.1.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAVAJ2D9G.doc 118 kB 24.1.2018
Průvodní dopis pd_KORNAVAJ2D9G.doc 43 kB 24.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk