Identifikace materiálu
Čj. OVA 551/18 PID ALBSATDBAABK
Čj. předkladatele MV-134056/LG-2017 Datum autorizace 23.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova informace a zpracování informací; informační a komunikační technologie; informační systémy
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Na základě aktuální potřeby v souladu s Akčním plánem České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2016 a Akčním plánem pro rozvoj digitálního trhu
Popis Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, byl připraven Ministerstvem vnitra na základě zmocnění uvedeného v § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.8.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.7.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 476 ze dne 24.7.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.11.2017 – 14.12.2017 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NÚKIB , praha-city , RRTV , RVV , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSB3ACA55J.docx 28 kB 3.8.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB3ACA55J.pdf 582 kB 3.8.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk