Identifikace materiálu
Čj. OVA 1259/17 PID ALBSAT4FPV6E
Čj. předkladatele MV-125242/OBP-2017 Datum autorizace 14.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova mzdy a platy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády pro r. 2017 a novela zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Popis Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů pro další období na základě zákona č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 247/2017 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.12.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 29.11.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 849 ze dne 29.11.2017
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.11.2017 – 22.11.2017 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , MF , MPSV , MSP , ÚZSI
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSATKH3YY5.docx 24 kB 30.11.2017
Průvodní dopis pd_ALBSATKH3YY5.docx 41 kB 30.11.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk