Identifikace materiálu
Čj. OVA 1313/17 PID ALBSASYB3AS5
Čj. předkladatele MPO 68020/17/41300/01000 Datum autorizace 14.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova ochrana spotřebitele; ochrana životního prostředí; technologie a technické předpisy
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Důvodem předložení návrhu nařízení vlády je transpozice směrnice Komise 2016/2037, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů
Popis Návrh nařízení zvyšuje maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů s nehořlavými hnacími plyny, při kterém je možné zaručit bezpečnost.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.2.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 31.1.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 71 ze dne 31.1.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.11.2017 – 6.12.2017 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAVPFJRD0.docx 16 kB 5.2.2018
Průvodní dopis pd_KORNAVPFJRD0.docx 489 kB 5.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk