Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSASVDMEDJ
Čj. předkladatele MSMT-823/2017-5 Datum autorizace 7.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá k naplnění zákonného zmocnění stanoveného v § 161 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Popis Nařízení vlády stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku,
Poznámky Ministerstvo požádalo ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu o vydání rozhodnutí ve věci neprovedení hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad uvedeného nařízení vlády a novely vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu vydal rozhodnutí ve věci neprovedení hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad uvedeného nařízení vlády dne 17. 2. 2017, č. j.: 3878/2017-OHR.
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.11.2017 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.11.2017 – 29.11.2017 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSASVDMEDJ.doc 89 kB 7.11.2017
Návrh usnesení us_ALBSASVDMEDJ.doc 50 kB 7.11.2017
Předkládací zpráva zp_ALBSASVDMEDJ.docx 17 kB 7.11.2017
Důvodová zpráva zd_ALBSASVDMEDJ.docx 38 kB 7.11.2017
Materiál ma_ALBSASVDMEDJ.docx 211 kB 7.11.2017
Průvodní dopis pd_ALBSASVDMEDJ.doc 47 kB 7.11.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk