Identifikace materiálu
Čj. OVA 328/18 PID ALBSASVDMEDJ
Čj. předkladatele MSMT-823/2017-5 Datum autorizace 7.11.2017
Popis
Název materiálu Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá k naplnění zákonného zmocnění stanoveného v § 161 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Popis Nařízení vlády stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku,
Poznámky Ministerstvo požádalo ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu o vydání rozhodnutí ve věci neprovedení hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad uvedeného nařízení vlády a novely vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu vydal rozhodnutí ve věci neprovedení hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad uvedeného nařízení vlády dne 17. 2. 2017, č. j.: 3878/2017-OHR.
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.6.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.5.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 338 ze dne 30.5.2018
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.11.2017 – 29.11.2017 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAZM8US9T.doc 1342 kB 12.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZM8US9T.doc 46 kB 12.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk