Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSASGJ34NL
Čj. předkladatele 63586/2017-MZE-12152 Datum autorizace 31.10.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova rybářství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení iniciativní materiál
Popis Úprava denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.1.2018 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.10.2017 – 22.11.2017 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , RVV , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAUAB3NFB.doc 32 kB 3.1.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSAUAB3NFB.docx 24 kB 3.1.2018
Důvodová zpráva zd_ALBSAUAB3NFB.docx 42 kB 3.1.2018
Materiál ma_ALBSAUAB3NFB.doc 36 kB 3.1.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAUAB3NFB.doc 57 kB 3.1.2018
Vypořádání připomínek vp_ALBSAUAB3NFB.docx 76 kB 3.1.2018
Průvodní dopis pd_ALBSAUAB3NFB.docx 39 kB 3.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk