Identifikace materiálu
Čj. OVA 88/18 PID ALBSASAAWYXM
Čj. předkladatele 3/2017-510-LD Datum autorizace 1.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava vodní; technické požadavky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES     
Popis Cílem je transpozice směrnice (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, dochází k preciznějšímu vymezení základních podmínek provozu plavidel a tím i ke zvýšení bezpečnosti plavebního provozu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2018 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 23.5.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.11.2017 – 30.11.2017 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa ČBÚ , KML , KOM , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SPČR , ÚNMZ , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAVHH7RYC.doc 94 kB 1.2.2018
Návrh usnesení us_ALBSAVHH7RYC.docx 16 kB 1.2.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSAVHH7RYC.docx 22 kB 1.2.2018
Důvodová zpráva zd_ALBSAVHH7RYC.docx 68 kB 1.2.2018
Materiál ma_ALBSAVHH7RYC.docx 50 kB 1.2.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAVHH7RYC.doc 412 kB 1.2.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSAVHH7RYC.docx 22 kB 1.2.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAVHH7RYC.docx 77 kB 1.2.2018
Rozdílová tabulka rt_ALBSAVHH7RYC.doc 206 kB 1.2.2018
Vypořádání připomínek vp_ALBSAVHH7RYC.docx 46 kB 1.2.2018
Průvodní dopis pd_ALBSAVHH7RYC.zip 75 kB 1.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk