Identifikace materiálu
Čj. OVA 88/18 PID ALBSASAAWYXM
Čj. předkladatele 3/2017-510-LD Datum autorizace 1.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava vodní; technické požadavky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES     
Popis Cílem je transpozice směrnice (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, dochází k preciznějšímu vymezení základních podmínek provozu plavidel a tím i ke zvýšení bezpečnosti plavebního provozu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.6.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 23.5.2018 Číslo Sněmovního tisku 195 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 312 ze dne 23.5.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.11.2017 – 30.11.2017 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa ČBÚ , KML , KOM , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SPČR , ÚNMZ , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAZ8KEBV1.docx 12 kB 1.6.2018
Materiál ma_ALBSAZ8KEBV1.docx 87 kB 1.6.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAZ8KEBV1.doc 437 kB 1.6.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSAZ8KEBV1.docx 23 kB 1.6.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAZ8KEBV1.docx 79 kB 1.6.2018
Rozdílová tabulka rt_ALBSAZ8KEBV1.doc 212 kB 1.6.2018
Průvodní dopis pd_ALBSAZ8KEBV1.doc 50 kB 1.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk