Identifikace materiálu
Čj. OVA 1254/17 PID ALBSARZ9N56O
Čj. předkladatele MZDR 49689/2017 Datum autorizace 11.10.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdraví; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Navrhovanou změnu uvedeného nařízení vlády vyvolala zejména potřeba řešit situaci spojenou s neustálým nárůstem nových syntetických drog zaplavujících Evropskou unii včetně České republiky. Tyto drogy jsou syntetizovány s cílem vyhnout se chemickým strukturám, jež spadají pod kontrolní režim omamných či psychotropních látek. Novela uvedeného nařízení vlády byla zpracována na základě závěrů pracovní skupiny EWS při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti. Pracovní skupina EWS připravila v období od ledna do května 2017 návrh k zařazení na seznam návykových látek uvedeného nařízení vlády celkem 74 látek různých chemických skupin, které jsou blíže specifikovány v předkládaném návrhu nařízení vlády.
Popis Návrh nařízení vlády rozděluje seznam návykových látek na omamné a psychotropní látky, které jsou dále rozčleněny do 7 skupin podle systematiky členění používané Jednotnou Úmluvou o omamných látkách z roku 1961, Úmluvou o psychotropních látkách z roku 1971 a Protokolem o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.2.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 31.1.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 68 ze dne 31.1.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.10.2017 – 1.11.2017 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa AVČR , BIS , ČMKOS , GIBS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSZ , PSP_ZV , RVV , Senát_ZV , SPČR , ÚNMZ , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSAVSCYSH7.docx 49 kB 15.2.2018
Průvodní dopis pd_ALBSAVSCYSH7.rtf 574 kB 15.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk