Identifikace materiálu
Čj. OVA 1323/17 PID ALBSARRHBJQW
Čj. předkladatele MV-102225-4/LG-2017 Datum autorizace 2.10.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova volby
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Materiál se předkládá v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.
Popis Návrhem zákona se upravují volební obvody pro volby do Senátu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.1.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 10.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 59 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 27 ze dne 10.1.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.10.2017 – 30.10.2017 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČSÚ , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSSOUD , praha-city , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , ÚDHPSPH , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAV6APKTV.docx 13 kB 19.1.2018
Materiál ma_ALBSAV6APKTV.docx 37 kB 19.1.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAV6APKTV.docx 33 kB 19.1.2018
Průvodní dopis pd_ALBSAV6APKTV.docx 37 kB 19.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk