Identifikace materiálu
Čj. OVA 93/18 PID ALBSARKE8ZPJ
Čj. předkladatele 102/2016-LO-SP Datum autorizace 26.9.2017
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova justice; náhrada škody; občanské právo; ochrana spotřebitele; právní spor; soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2017
Popis Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách. Základním cílem věcného záměru je zavedení komplexní a ucelené kolektivní ochrany individuálních práv, jež ve stávajícím právním řádu chybí. Toho by mělo být dosaženo zakotvením procesního prostředku, který by umožnil efektivně vést soudní řízení o vyšším počtu nároků zakládajících se na stejném nebo obdobném skutkovém a právním základě. Součástí předkládaného materiálu je i Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), která vedle obsáhlé komparativní analýzy a prezentace výsledků dotazníkového šetření obsahuje návrh varianty řešení, která počítá s přijetím samostatného zákona, jenž by do právního řádu České republiky zavedl institut hromadné žaloby inspirující se v americké úpravě class action.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.4.2018 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 4.4.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 210 ze dne 4.4.2018
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.9.2017 – 18.10.2017 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČNB , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , RVV , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAVPEXE5B.doc 87 kB 5.2.2018
Návrh usnesení us_KORNAVPEXE5B.docx 27 kB 5.2.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAVPEXE5B.docx 22 kB 5.2.2018
Materiál ma_KORNAVPEXE5B.docx 288 kB 5.2.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAVPEXE5B.docx 398 kB 5.2.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAVPEXE5B.doc 1100 kB 5.2.2018
Průvodní dopis pd_KORNAVPEXE5B.doc 76 kB 5.2.2018
Další příloha materiálu mp_KORNAVPEXE5B.doc 137 kB 5.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk