Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSARELD7DL
Čj. předkladatele 271/2017-NÚKIB-E/210 Datum autorizace 21.9.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základní služby
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Klíčová slova informační a komunikační technologie; informační systémy
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Na základě Plánu přípravy vyhlášek na rok 2017. Na základě zmocnění § 28 odst. 2 písm. e) zákona o kybernetické bezpečnosti.
Popis Návrhem vyhlášky se stanoví dopadová a odvětvová kritéria pro určení provozovatele základní služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností.
Poznámky V rámci Plánu přípravy vyhlášek na rok 2017 byla schválena výjimka z povinnosti zpracování RIA.
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.12.2017 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.9.2017 – 13.10.2017 Adresa připomínek pravni@nukib.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČNB , ČTÚ , ERÚ , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSATXEZU9U.docx 54 kB 11.12.2017
Průvodní dopis pd_ALBSATXEZU9U.pdf 458 kB 11.12.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk