Identifikace materiálu
Čj. OVA 996/17 PID ALBSAR7GLCJQ
Čj. předkladatele MV-108570/OBP-2017 Datum autorizace 15.9.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova platy zaměstnanců veřejné správy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Plnění rozhodnutí vlády ze dne 11. září 2017
Popis Návrh nařízení vlády reaguje na jednání vlády ze dne 11. září 2017, kdy bylo rozhodnuto o navýšení platů všech státních zaměstnanců ve veřejném sektoru o 10 % a učitelům o 15 %. Materiál je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.9.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.9.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 679 ze dne 25.9.2017
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(183 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSARK9TXBY.docx 23 kB 26.9.2017
Průvodní dopis pd_ALBSARK9TXBY.docx 41 kB 26.9.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk