Identifikace materiálu
Čj. OVA 1099/17 PID ALBSAQ2AK8RP
Čj. předkladatele 21389/2017-OHR Datum autorizace 8.8.2017
Popis
Název materiálu Věcný záměr zákona o lobbingu
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova korupce
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení V roce 2016 byl v souladu s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 zpracován materiál „Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti“. Materiál byl schválen usnesením vlády ze dne 15. února 2017 č. 123, které ukládá ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předložit vládě do 30. září 2017 věcný záměr zákona o lobbingu. Spolugestory věcného záměru zákona jsou ministr vnitra a ministr spravedlnosti.
Popis Cílem navrhované regulace lobbingu v České republice je stanovení transparentních pravidel pro lobbing a vymezení lobbingu coby standardní aktivity v rámci legislativního a rozhodovacího procesu na centrální úrovni. Základními kritérii pro podobu návrhu věcného řešení regulace lobbingu jsou zvýšení transparentnosti lobbistické činnosti ve vazbě na přiměřenost zvoleného řešení jak z hlediska legislativního, tak celkové nákladovosti, a dále posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu a veřejné kontroly v této oblasti. Díky posílení transparentnosti v těchto oblastech by mělo dojít především k omezení nežádoucích jevů s lobbingem často spojených, jako je korupce, střet zájmů nebo klientelismus.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.2.2018 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 21.2.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 114 ze dne 21.2.2018
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.8.2017 – 29.8.2017 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAU9ATEL6.doc 178 kB 21.12.2017
Návrh usnesení us_ALBSARVFH83K.doc 49 kB 6.10.2017
Předkládací zpráva zp_ALBSARVFH83K.docx 23 kB 6.10.2017
Materiál ma_ALBSARVFH83K.docx 170 kB 6.10.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSARVFH83K.docx 539 kB 6.10.2017
Vypořádání připomínek vp_ALBSARVFH83K.doc 803 kB 6.10.2017
Průvodní dopis pd_ALBSARVFH83K.doc 54 kB 6.10.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk