Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSAPSAF6K5
Čj. předkladatele MPO 44624/17/41300/01000 Datum autorizace 31.7.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení zón tíhového zrychlení na území České republiky pro účely posuzování shody vah s neautomatickou činností
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova technické požadavky; technické předpisy; území České republiky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Důvodem předložení je zmocňovací ustanovení v zákoně č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávávání na trh, dle kterého má Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou stanovit na území ČR zóny tíhového zrychlení. Zmocnění k vydání této vyhlášky do zákona č. 90/2016 Sb. vkládá novela tohoto zákona, kterou schválil Senát ČR dne 19. 7. 2017.
Popis Návrh vyhlášky stanovuje zóny tíhového zrychlení na území České republiky, tak aby část posouzení shody vah s neautomatickou činností nemusela být prováděna přímo v místě použití váhy, ale kdekoliv v rámci zóny s hodnotou zrychlení odpovídající místu použití váhy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.1.2018 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.7.2017 – 21.8.2017 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAUWC93XK.doc 94 kB 12.1.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAUWC93XK.doc 29 kB 12.1.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAUWC93XK.doc 52 kB 12.1.2018
Materiál ma_KORNAUWC93XK.doc 5776 kB 12.1.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAUWC93XK.doc 89 kB 12.1.2018
Průvodní dopis pd_KORNAUWC93XK.docx 49 kB 12.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk