Identifikace materiálu
Čj. OVA 1130/17 PID ALBSAPMKD4BN
Čj. předkladatele MPSV-2017/115083-52 Datum autorizace 28.7.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova pracovně-právní vztahy; zaměstnanost
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zaměstnanost
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 v návaznosti na novelizaci zákona o zaměstnanosti.
Popis Aktualizace seznamu prací, které lze zprostředkovávat v návaznosti na současný stav nabídky a poptávky na trhu práce a vychází ze statistických zjištění uvedených v Analýze nabídky a poptávky na trhu práce za rok 2015 a 2016.Novelizace § 66 zákona o zaměstnanosti. Změna klasifikace zaměstnání
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.11.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.10.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 760 ze dne 23.10.2017
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.7.2017 – 18.8.2017 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KUK , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSASGHPTNJ.docx 28 kB 3.11.2017
Průvodní dopis pd_ALBSASGHPTNJ.docx 193 kB 3.11.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk