Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSANLKNTGY
Čj. předkladatele 27160/2017-31 Datum autorizace 26.6.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Pohřebnictví
Důvod předložení Návrh se předkládá podle Plánu vyhlášek pro rok 2017
Popis Návrh vyhlášky se opírá o dlouholeté zkušenosti MMR s refundací pohřebních výloh obcím, které dosahují cca 10 000 000 Kč ročně. Účelně vynaložené náklady na jeden sociální pohřeb refundovaný obci činí průměrně 9 000 Kč. Náhrady za tyto sociální obcemi vypravené pohřby zemřelých bez dědiců zůstanou i po přijetí návrhu vyhlášky nadále v kompetenci MMR.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.8.2017 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.6.2017 – 19.7.2017 Adresa připomínek pohrebnictvi@mmr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , AVČR , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAQJAP8O5.docx 30 kB 24.8.2017
Průvodní dopis pd_KORNAQJAP8O5.pdf 42 kB 24.8.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk