Identifikace materiálu
Čj. OVA 1152/17 PID ALBSAN5G3S4W
Čj. předkladatele 24398/2017-31 Datum autorizace 8.6.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č.311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova vlastnické vztahy
Oblast práva Občanské právo/Bytové právo
Důvod předložení Návrh je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2017
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č.311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.1.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 3.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 56 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 6 ze dne 3.1.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.6.2017 – 10.7.2017 Adresa připomínek jankve@mmr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAUXK2982.doc 22 kB 12.1.2018
Materiál ma_KORNAUXK2982.doc 56 kB 12.1.2018
Průvodní dopis pd_KORNAUXK2982.doc 172 kB 12.1.2018
Další příloha materiálu mp_KORNAUXK2982.doc 35 kB 12.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk