Identifikace materiálu
Čj. OVA 668/17 PID ALBSALZGCLWH
Čj. předkladatele MV- 53212-2/OBP-2017 Datum autorizace 3.5.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova zbraně
Oblast práva Správní právo/Zbraně a střelivo
Důvod předložení Návrh na změnu nařízení vlády č. 315/2011 Sb. se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 za účelem zefektivnění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů a zajištění jednotného průběhu zkoušek v celé České republice.
Popis Navrhované změny povedou ke zpřehlednění právní úpravy a v důsledku toho ke zvýšení právní jistoty adresátů právní úpravy na úseku zbraní a střeliva (žadatelů, zkušebních komisařů, příslušníků Policie České republiky a osob provozujících střelnice).
Poznámky Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady vlády vyhověl žádosti ministra vnitra a dopisem č.j. 11935/2017-OVL ze dne 3. května 2017 zkrátil lhůtu k uplatnění připomínek v připomínkovém řízení na 10 pracovních dnů a současně stanovil, že se k tomuto návrhu neprovede hodnocení dopadů regulace (RIA).
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.7.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.7.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 497 ze dne 10.7.2017
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(187 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.5.2017 – 18.5.2017 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAP8HJ2RW.pdf 474 kB 13.7.2017
Průvodní dopis pd_KORNAP8HJ2RW.pdf 595 kB 13.7.2017
Další příloha materiálu mp_KORNAP8HJ2RW.docx 101 kB 13.7.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk