Identifikace materiálu
Čj. OVA 605/17 PID ALBSALJFUU3P
Čj. předkladatele MO 74067/2017-1322 Datum autorizace 18.4.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; služební poměr
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Návrh nařízení vlády je předkládán v souvislosti s připravovanou novelou nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterou se zvyšují služební tarify příslušníkům bezpečnostních sborů
Popis Návrhem nařízení jsou zvyšovány služební tarify vojákům z povolání s účinností od 1.7.2017
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.6.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 440 ze dne 14.6.2017
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(188 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.4.2017 – 3.5.2017 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSANCG670L.docx 24 kB 15.6.2017
Průvodní dopis pd_ALBSANCG670L.doc 50 kB 15.6.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk