Identifikace materiálu
Čj. OVA 326/17 PID ALBSAJ4LFD4N
Čj. předkladatele 4063/2017 Datum autorizace 1.2.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Materiál se předkládá na základě zmocnění obsaženého v § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Popis Navrhuje se navýšení vyměřovacího základu pro platbu státu za státní pojištěnce na 7 177 Kč. Výsledná měsíční částka pojistného za jednoho státního pojištěnce by tak činila 969 Kč a celkové meziroční navýšení odvodu pojistného za tuto skupinu by v souladu s výše uvedenou dohodou činilo cca 3,5 mld. Kč.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.4.2017 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 10.4.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 272 ze dne 10.4.2017
Znění PDF
DOC
(124 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.2.2017 – 22.2.2017 Adresa připomínek petr.peiger@mzcr.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČSÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , PSP , RVV , Senát , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNALJGA4UM.pdf 182 kB 24.4.2017
Průvodní dopis pd_KORNALJGA4UM.pdf 298 kB 24.4.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk