Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSAH3KKWNM
Čj. předkladatele MSMT-36505/2015-9 Datum autorizace 30.12.2016
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2016 na základě aktuální potřeby.
Popis Návrh vyhlášky rozšiřuje okruh osob oprávněných k posuzování a schválení receptur dietního stravování, omezuje vybírání záloh na stravné maximálně na jeden měsíc dopředu a s účinností od 1. ledna 2018 upravuje minimální počet pracovních míst v zařízeních školního stravování, čímž bude zajištěno poskytování standardní kvality ze strany školních stravovacích služeb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.5.2017 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.12.2016 – 20.1.2017 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAL6FWMQG.docx 67 kB 13.4.2017
Předkládací zpráva zp_ALBSAL6FWMQG.docx 18 kB 13.4.2017
Důvodová zpráva zd_ALBSAL6FWMQG.docx 26 kB 13.4.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAL6FWMQG.docx 26 kB 13.4.2017
Materiál ma_ALBSAL6FWMQG.docx 20 kB 13.4.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAL6FWMQG.docx 22 kB 13.4.2017
Vypořádání připomínek vp_ALBSAL6FWMQG.docx 85 kB 13.4.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAL6FWMQG.docx 34 kB 13.4.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk