Identifikace materiálu
Čj. OVA 1640/16 PID ALBSAGGJ2XC7
Čj. předkladatele 98300/16 Datum autorizace 9.12.2016
Popis
Název materiálu Návrh poslance Pavla Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 983)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova věda a výzkum
Oblast práva Správní právo/Věda a výzkum
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zpřesněním definice způsobilých nákladů odstranit výkladové nejasnosti i právní nejistotu poskytovatelů finančních prostředků na výzkum, vývoj a inovace.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.2.2017 Stav materiálu DZV - návrh vzat zpět
Datum schůze vlády 19.12.2016 Číslo Sněmovního tisku 983 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1160 ze dne 19.12.2016
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(41 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.12.2016 – 14.12.2016 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MŠMT , MV , RVV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAGSKAW3W.doc 24 kB 19.12.2016
Stanovisko st_ALBSAGSKAW3W.doc 40 kB 19.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk