Identifikace materiálu
Čj. OVA 177/17 PID ALBSAG6JNWBR
Čj. předkladatele MPO 64564/16/41400/01000 Datum autorizace 30.11.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova rozhlasové a televizní vysílání; telekomunikace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Mediální právo (tisk; rozhlas; televize; internet)
Důvod předložení Usnesení vlády ze dne 20. července 2016 č. 648
Popis Zajištění a implementace procesu přechodu na DVB-T2 jako klíčové části realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.2.2017 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.11.2016 – 29.12.2016 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RRTV , RVV , SPČR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAJLKJJYG.zip 195 kB 15.2.2017
Návrh usnesení us_ALBSAJLKJJYG.doc 50 kB 15.2.2017
Předkládací zpráva zp_ALBSAJLKJJYG.doc 37 kB 15.2.2017
Důvodová zpráva zd_ALBSAJLKJJYG.doc 174 kB 15.2.2017
Materiál ma_ALBSAJLKJJYG.doc 80 kB 15.2.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAJLKJJYG.doc 137 kB 15.2.2017
Vypořádání připomínek vp_ALBSAJLKJJYG.doc 423 kB 15.2.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAJLKJJYG.zip 74 kB 15.2.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk