Identifikace materiálu
Čj. OVA 177/17 PID ALBSAG6JNWBR
Čj. předkladatele MPO 64564/16/41400/01000 Datum autorizace 30.11.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova rozhlasové a televizní vysílání; telekomunikace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Mediální právo (tisk; rozhlas; televize; internet)
Důvod předložení Usnesení vlády ze dne 20. července 2016 č. 648
Popis Zajištění a implementace procesu přechodu na DVB-T2 jako klíčové části realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.8.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 8.3.2017 Číslo Sněmovního tisku 1053 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 165 ze dne 8.3.2017
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(188 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.11.2016 – 29.12.2016 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RRTV , RVV , SPČR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAKBJ5JE4.doc 22 kB 13.3.2017
Materiál ma_ALBSAKBJ5JE4.doc 190 kB 13.3.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAKBJ5JE4.doc 144 kB 13.3.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAKBJ5JE4.doc 495 kB 13.3.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk