Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSAFHF3THT
Čj. předkladatele 45215/2016-MZE-12152 Datum autorizace 16.11.2016
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova daně
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 839)
Popis Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.1.2017 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.11.2016 – 8.12.2016 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , RVV , SMOČR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAGU9F8YK.docx 16 kB 22.12.2016
Předkládací zpráva zp_ALBSAGU9F8YK.docx 22 kB 22.12.2016
Důvodová zpráva zd_ALBSAGU9F8YK.docx 25 kB 22.12.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAGU9F8YK.docx 29 kB 22.12.2016
Materiál ma_ALBSAGU9F8YK.docx 20 kB 22.12.2016
Rozdílová tabulka rt_ALBSAGU9F8YK.docx 27 kB 22.12.2016
Vypořádání připomínek vp_ALBSAGU9F8YK.docx 56 kB 22.12.2016
Průvodní dopis pd_ALBSAGU9F8YK.docx 38 kB 22.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk