Identifikace materiálu
Čj. OVA 1673/16 PID ALBSADSEM6LW
Čj. předkladatele MV-110175-14/LG-2016 Datum autorizace 14.9.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova služební poměr; státní služba
Oblast práva Pracovní právo/Státní služba
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2016 na základě aktuální potřeby.
Popis Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou, byl připraven za účelem změny stávající právní úpravy, která vymezuje případy, kdy lze s ohledem na zvláštní povahu výkonu státní služby přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.2.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.1.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 89 ze dne 30.1.2017
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.9.2016 – 6.10.2016 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , RRTV , RVV , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , USTR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAJCC99NL.pdf 48 kB 7.2.2017
Průvodní dopis pd_KORNAJCC99NL.pdf 73 kB 7.2.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk