Identifikace materiálu
Čj. OVA 1695/16 PID ALBSADRGZG8S
Čj. předkladatele 36047/2016-31 Datum autorizace 14.9.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova elektronizace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání; Občanské právo/Závazky a smlouvy
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016
Popis Důvodem novelizace zákona je aktualizace pojmů a termínů, které zákon používá a které se vlivem přijetí občanského zákoníku staly nesprávnými a nepřesnými. Cílem novely zákona jsou změny v některých institutech a postupech, které zákon upravuje. Jedná e o eliminaci nadbytečné byrokracie, snížení nákladů na realizaci dražby a odstranění technických nedostatků. Novela by měla také usnadnit a zrychlit přípravu veřejných dražeb. Zcela nově je do zákona zapracována část, která umožňuje uložit sankce za porušení zákonem stanovených povinností dražebníka při veřejné dražbě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2019 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.9.2016 – 13.10.2016 Adresa připomínek pavel.rakous@mmr.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAGVJUFNW.doc 94 kB 22.12.2016
Návrh usnesení us_KORNAGVJUFNW.docx 17 kB 22.12.2016
Předkládací zpráva zp_KORNAGVJUFNW.docx 20 kB 22.12.2016
Důvodová zpráva zd_KORNAGVJUFNW.docx 76 kB 22.12.2016
Materiál ma_KORNAGVJUFNW.docx 37 kB 22.12.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAGVJUFNW.docx 164 kB 22.12.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAGVJUFNW.docx 81 kB 22.12.2016
Vypořádání připomínek vp_KORNAGVJUFNW.zip 139 kB 22.12.2016
Průvodní dopis pd_KORNAGVJUFNW.zip 57 kB 22.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk