Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSADACK7JN
Čj. předkladatele 34615/2016-31 Datum autorizace 30.8.2016
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova zdraví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Na základě zmocnění v § 81 a zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů a na základě Plánu vyhlášek na r.2016.
Popis Hlavním důvodem navrhované právní úpravy je potřeba zohlednění revidované transevropské dopravní sítě TEN-T, dále nutnost zohlednění aktuálních údajů z posledního sčítání lidu, domů a bytů z r.2011. Navrhovaná právní úprava zohledňuje také Politiku územního rozvoje ČR, zejména její republikovou prioritu územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.9.2016 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.8.2016 – 20.9.2016 Adresa připomínek daniela.leskova@mmr.cz
Připomínková místa ČBÚ , ČSÚ , ČÚZK , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSADACK7JN.doc 93 kB 30.8.2016
Důvodová zpráva zd_ALBSADACK7JN.docx 2405 kB 30.8.2016
Materiál ma_ALBSADACK7JN.docx 36 kB 30.8.2016
Průvodní dopis pd_ALBSADACK7JN.pdf 447 kB 30.8.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk